Tumblr Mouse Cursors
Joco Lee

Joco Lee

[Transfic] Luyến Tiếc - Chương 60

[Transfic] Luyến Tiếc – Chương 60

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog

(more…)

View On WordPress


[Transfic] Luyến Tiếc - Chương 59

[Transfic] Luyến Tiếc – Chương 59

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog

(more…)

View On WordPress


[Transfic] Luyến Tiếc - Chương 58

[Transfic] Luyến Tiếc – Chương 58

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog

(more…)

View On WordPress


[Misc] Phân tích chọn lọc về Ngưu Lộc - Part 2 (end)

[Misc] Phân tích chọn lọc về Ngưu Lộc – Part 2

e30169dajw1ehcz6y8fb4j20to18gjxn

(more…)

View On WordPress


[Transfic] Luyến Tiếc - Chương 57

[Transfic] Luyến Tiếc – Chương 57

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog

(more…)

View On WordPress


[Transfic] Luyến Tiếc - Chương 56

[Transfic] Luyến Tiếc – Chương 56

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog

(more…)

View On WordPress


[Transfic] Luyến Tiếc - Chương 55 (Hạ)

[Transfic] Luyến Tiếc – Chương 55 (Hạ)

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog

(more…)

View On WordPress


[Misc] Phân tích - KrisHan đã gặp nhau sau khi Kris rời nhóm?

Credit: caris-matic@tumblr.com

—-

Ok, cái ngày Kevin (bạn thân của Kris) đăng tấm ảnh này lên Instagram không trùng với ngày tấm ảnh này được chụp. Ngày 21/9 là ngày tấm ảnh này được đăng lên cũng đã là một ngày sau buổi từ thiện Bazaar mà Kris đã tham dự. Anh ấy đã dành thời gian với mẹ của mình và cùng mẹ đi shopping. Cứ nhự vây…chúng ta có thể cho là tấm ảnh này được chụp sớm hơn ngày nó được…

View On WordPress


[Fanpic/Comic] Tâm tình hoàng tử bé

Dịch: Mina Chan

Chỉnh sửa hình ảnh: Bu Hồ Triệu

Cre: @小雨要把鹿晗打包送给吴亦凡

(more…)

View On WordPress


[Transfic] Luyến Tiếc - Chương 54

[Transfic] Luyến Tiếc – Chương 54

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog

(more…)

View On WordPress


1597
To Tumblr, Love PixelUnion