Tumblr Mouse Cursors
Joco Lee

Joco Lee

[Transfic] Luyến Tiếc - Chương 28

[Transfic] Luyến Tiếc – Chương 28

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog

(more…)

View On WordPress


[Transfic] Luyến Tiếc - Chương 27

[Transfic] Luyến Tiếc – Chương 27

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog

(more…)

View On WordPress


[Transfic] Luyến Tiếc - Chương 26

[Transfic] Luyến Tiếc – Chương 26

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog

(more…)

View On WordPress


[Fanpic/Comic] Gặp iron man (2)

Dịch: Nai Cụ

Chỉnh sửa hình ảnh: Bu Hồ Triệu

(more…)

View On WordPress


[Misc] Thảo luận tất tần tật về Bò Nai – Part 2

Part 2

Khi xem Happy Camp lần đầu tiên của EXO tôi đã để ý đến Ngưu Lộc. Lúc xem bản Happy Camp chỉ có EXO M đó, tôi thấy chẳng có ai đẹp cả ấy (thật lòng đó), chỉ có Ngô Diệc Phàm và Lộc Hàm là đẹp nhất. Hơn nữa lúc ấy có cảm giác kinh diễm rất khó diễn tả thành lời, cái loại kinh diễm này ngay cả Ngô Diệc Phàm và Lộc Hàm ở hiện tại cũng không làm cho tôi có cảm giác đó nữa. Lúc đó tôi đã cảm…

View On WordPress


[Transfic] Luyến Tiếc - Chương 25 (Hạ)

[Transfic] Luyến Tiếc – Chương 25 (Hạ)

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog
(more…)

View On WordPress


[Transfic] Luyến Tiếc - Chương 25 (Thượng)

[Transfic] Luyến Tiếc – Chương 25 (Thượng)

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog
(more…)

View On WordPress


[Transfic] Luyến Tiếc - Chương 24

[Transfic] Luyến Tiếc – Chương 24

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog
(more…)

View On WordPress


[Misc] Thảo luận tất tần tật về Bò Nai - Part 1

Thực ra tôi mởn post này chỉ là muốn cho một ít bạn mới (kỳ thật chính tôi cũng coi như là người mới a) quen thuộc hơn với Ngưu Lộc, bởi vì có một số bạn là fan mới của Ngưu Lộc, muốn biết nhiều điều liên quan đến họ, nhưng lại không biết phải tìm ở đâu (lúc đầu tôi cũng là như vậy), Ngưu Lộc có nhiều fic hay lắm, cũng có lắm thánh fic, đối với những người cảm thấy như thế tựa hồ như thế còn chưa…

View On WordPress


[Transfic] Luyến Tiếc - Chương 23

[Transfic] Luyến Tiếc – Chương 23

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog
(more…)

View On WordPress


1593
To Tumblr, Love PixelUnion